• Suzume no Oyado

  Welcome to Suzume no Oyado info 2016. Your palate takes a journey along the55-4 Okeya-machi, Hirosaki-shi, Aomori 036-8197, Japan, through theSuzume no Oyado to the Delicious ofCuisines, Phone No.+81...
 • Washoku-dokoro Fujiya

  Welcome to Washoku-dokoro Fujiya info 2016. Your palate takes a journey along the36−6 Dote-machi, プラザシャルマン 2nd Floor, Hirosaki-shi, Aomori 036-8182, Japan, through theWashoku-dokoro Fujiya t...
 • Jintake Shokudo

  Welcome to Jintake Shokudo info 2016. Your palate takes a journey along the1-10 Kizukurimiyazaki, Tsugaru-shi, Aomori 038-3157, Japan, through theJintake Shokudo to the Delicious ofCuisines, Phone No...
 • Umi no Sachi Mimi

  Welcome to Umi no Sachi Mimi info 2016. Your palate takes a journey along the25 Mikka-machi, みろく横丁, Hachinohe-shi, Aomori 031-0032, Japan, through theUmi no Sachi Mimi to the Delicious ofCuisine...
 • Schwarzwald

  Welcome to Schwarzwald info 2016. Your palate takes a journey along the5-28 Kawabe, Owani, Owani-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori 038-0211, Japan, through theSchwarzwald to the Delicious ofCuisines, ...
 • Kaikyo-so

  Welcome to Kaikyo-so info 2016. Your palate takes a journey along the17-734 Oomadaira, Ooma, Oma-machi, Shimokita-gun, Aomori 039-4601, Japan, through theKaikyo-so to the Delicious ofCuisines, Phone ...
 • Chuka-Soba Tamura

  Welcome to Chuka-Soba Tamura info 2016. Your palate takes a journey along the3-4-12 Midori, Aomori-shi, Aomori 030-0845, Japan, through theChuka-Soba Tamura to the Delicious ofCuisines, Phone No.+81-...
 • Toki no Ne Espresso

  Welcome to Toki no Ne Espresso info 2016. Your palate takes a journey along the, through theToki no Ne Espresso to the Delicious ofCuisines, Phone No.5 Kitayoko-cho, Hirosaki-shi, Aomori 036-8046, Ja...
 • Oirase Keiryu-kan

  Welcome to Oirase Keiryu-kan info 2016. Your palate takes a journey along the183 Tochikubo, Okuse, Towada-shi, Aomori 034-0301, Japan, through theOirase Keiryu-kan to the Delicious ofCuisines, Phone ...
 • Oryori Hatazen

  Welcome to Oryori Hatazen info 2016. Your palate takes a journey along the2-17-15 Yasukata, Aomori-shi, Aomori 030-0803, Japan, through theOryori Hatazen to the Delicious ofCuisines, Phone No.+81-17-...